Chinese In North America(北美华人e网)

注册

Bodhi Garden-菩提园

今日: 0|主题: 18|帖子: 28407

诸恶莫作,众善奉行,自净其意,是诸佛教。

版主: 假名字,

发新话题
全部 活动专用好文分享放生护生 修行体会大德开示素食养生未分类
新窗筛选: 全部主题 最后回复时间 |排序: 按降序排列 | 精华 作者 回复/查看 最后发表
置顶1 [推荐][公告] 华人菩提园结缘品(免费) 很静很静 2012-04-03 20:32 2331545 enlan18 2020-09-17 21:27
置顶1 美国佛教会图书组中英文佛书结缘目录(17年9月20日更新) 蛋蛋小丫 2016-05-18 09:15 1222759 很静很静 2020-02-12 16:02
置顶1 === 学佛入门 === lanhua 2010-11-08 10:56 3839359 lunablue 2019-10-10 09:34
置顶1 楞严咒梵文英文汉文译文 flying_pipi 2012-03-15 02:13 5242627 笨笨的小猪要起飞 2018-09-07 04:20
置顶1 === 素食博客推荐 === wicca 2010-07-11 21:33 5043363 NIKKIZENG 2018-04-26 17:41
置顶1 === 北美放生信息 === 暧菡 2010-07-18 19:57 4440975 大吉大利 2017-11-24 20:51
置顶1 认识佛教(幸福美满的教育) - by 净空法师 lanhua 2012-01-06 10:57 5847665 urthur 2016-02-14 21:13
置顶1 公告: 本版版规 图片附件 lanhua 2010-12-03 16:37 319849 安美在美69 2014-11-21 21:41
置顶1 佛教的物种起源说——堪布慈诚罗珠开示 叶馨遥 2013-01-27 23:09 1731527 SPZ 2014-11-16 23:53
置顶1 [大德开示] 学佛者的信念----济群法师著述:普贤菩萨行愿品 德州小妹 2012-06-04 17:54 15146157 merits 2012-12-09 16:46
  版块主题      
topicicon [素食养生] 不宜用自来水直接煮饭 willer 2016-12-16 19:18 12576 doublef 2016-12-16 20:08
topicicon [素食养生] 国内免费素食餐厅雨花斋,每天70万人用餐 。 NOCONFUSE 2015-08-06 14:51 32698 willer 2016-12-16 19:33
topicicon [素食养生] 站着往生的高僧 圆怀索南吉 2013-12-17 18:08 01805 圆怀索南吉 2013-12-17 18:08
topicicon [素食养生] [推荐] 温哥华灵岩山寺有素食共修的活动 raulcoco 2012-09-02 02:10 02719 raulcoco 2012-09-02 02:10
topicicon [素食养生] 素食者如何解决气虚和体寒 lanhua 2012-01-06 10:20 52748 beidou5 2012-01-06 14:54
topicicon [素食养生] 中医彭博士:怎样吃素才能健康 (大力推荐!) lanhua 2011-03-10 19:34 84023 huaxianzimm 2012-08-07 16:09
topicicon [素食养生] [分享] 五盛源老爹 青檬小妹 2010-07-28 19:41 22507 青檬小妹 2010-07-28 19:51
topicicon [素食养生] 怎样吃素才能健康 --彭博士工作室 lanhua 2010-07-27 18:28 43471 willer 2016-12-16 19:39
topicicon [素食养生] [分享]再推荐一个好的素食博客 lanhua 2010-07-27 17:43 43262 huaxianzimm 2012-08-07 16:09
topicicon [素食养生] [分享]姜淑惠医师饮食大改革 青檬小妹 2010-07-26 15:31 92938 wicca 2010-07-26 19:32
topicicon [素食养生] 隆重推荐滋补脾胃的 五谷饭 lanhua 2010-07-20 13:58 133674 gliding 2010-07-27 16:14

快速发帖

标题最多为60个字符,还可输入60